Gå til hovedindhold

Gravetilladelser

Intet gravearbejde i vejareal før tilladelse.

Indhold

  ANSØG OM TILLADELSE TIL GRAVEARBEJDE

  Forinden et arbejde agtes udført i eller over vejareal, skal bygherren indhente tilladelse fra vejmyndigheden.

  Intet arbejde må foretages i vejarealet før skriftlig tilladelse.

  Ansøgning om tilladelse skal ske via virk.dk. Der skal vedlægges de nødvendige planer og beskrivelser samt navnet på entreprenøren og bygherrens ansvarlige leder af arbejdet.

  Dem der graver er ansvarlig for

  • at overholde reglerne for, hvordan de må grave og afmærke, DS 475
  • at sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener.
  • at orientere beboer på vejen og grundejerforening om større gravearbejder.
  • at orientere ejere på private fællesveje skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet starter.
  • at søge ledningsoplysninger i LER i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004.

  Hvem giver tilladelsen til at grave?

  • Det gør kommunen på offentlige veje, stier, fortove og rabatter og på private fællesveje i byzonen.
  • Det gør private ejere af veje på private veje i landzonen.
  • Det gør Vejdirektoratet på motorveje og statsveje.

  Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være.

  Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder.