Gå til hovedindhold

Særtransporter

Ved transporter der medfører overskridelse af bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, akseltryk og totalvægt skal der foreligge en transporttilladelse til særtransport, der udstedes af politiet.

Indhold

  Ansøg Vejdirektoratet om tilladelse, når du skal gennemføre en særtransport - tryk her

  Du skal hente tilladelse hos Vejdirektoratet, hvis du vil køre med transporter, der overskrider følgende grænser:

  • Køretøjers bredde
   Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en bredde, der overstiger 2,55 m.
  • Køretøjers længde
   Et køretøj (enkelt) må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 12 m. Vogntog bestående af bil med sættevogn må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 16,50 m. Vogntog må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,75 m (kan ikke fraviges). Vogntog bestående af motordrevet køretøj med påhængsvogn eller påhængsredskab (bortset fra lastbil med påhængsvogn) må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en længde, der overstiger 18,50 m.
  • Køretøjers højde
   Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en højde, der overstiger 4,00 m.
  • Køretøjers akseltryk
   Et køretøj må hverken i belæsset eller ubelæsset stand køre på vejen, hvis trykket, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10 ton.
  • Køretøjers totalvægt
   Vogntog bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj må maksimalt veje 48 ton. Andre vogntog må maksimalt veje 44 ton.

  Særligt ved tunge transport anvendes der et klassificeringssystem for broer og tunge køretøjer.

  Der kan være tale om engangstilladelser eller generelle tilladelser på bestemte vejstrækninger eller på et bestemt vejnet, f.eks. Tungvogns Vejnettet.

  Ud fra kortet tungvejsvognnettet, kan politiet udstede transporttilladelser bl.a. under forudsætning af at samtlige broklasser på de berørte vejstrækninger er større end køretøjets klasse.

  Udenfor dette vejnet skal politiet indhente godkendelse fra vejmyndighederne for den enkelte særtransport. Her er forudsætningen ligeledes at samtlige broklasser på de berørte vejstrækninger er større end køretøjets klasse.