Gå til hovedindhold

logo

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbevilling.

Indhold

  Alkoholbevilling søges hos politiet, men det er Aabenraa Kommune, der træffer endelige afgørelse om bevilling.

  Der søges om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer hos politiet. Ansøgningen sendes til Syd- og Sønderjyllands Politi, Tilladelse og Bevilling, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa.

  Politiet kan vejlede om udfyldning af ansøgningsskemaerne og dokumentation. Du finder ansøgningsskema og mere information på politiets hjemmeside

  Politiet behandler ansøgningen ved bl.a. at undersøge virksomhedens økonomi. Politiet sender indstilling til Aabenraa Kommune. Indstillingen kan f.eks. indeholde en beskrivelse af nogle vilkår, som skal opfyldes og/eller indgå ved udstedelsen af bevillingen.

  Aabenraa Kommune undersøger om forholdene vedr. bygninger og brandsikkerhed er i orden. Herefter tager kommunen stilling til, om virksomheden kan få alkoholbevilling og på hvilke vilkår. 

  Generelle vilkår ved udstedelse af alkoholbevilling:

  • At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
  • At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
  • At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
  • At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00.

  Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt 8 år. Bevillingen kan i visse tilfælde tidsbegrænses. F.eks. ved en ny bevilling og/eller hvis der er stor gæld til det offentlige.

  Fornyelser af alkoholbevillinger

  Før alkoholbevillingen fornyes, vurderer Aabenraa Kommune bl.a., om der har været problemer ved tidligere bevilling.

  Midlertidig alkoholbevilling

  Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Aabenraa Kommune har behandlet ansøgningen og truffet den endelige afgørelse. Politiet giver kun en midlertidig bevilling, hvis det vurderes, at kommunen senere vil udstede en alkoholbevilling.

  Lejlighedstilladelse

  Politiet kan give alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser).

  Klage

  Aabenraa Kommunes afgørelse er endelig og kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.

  Bortfald af alkoholbevilling

  En alkoholbevilling bortfalder:

  • Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted.
  • Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen.

  Når betingelserne for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt