Gå til hovedindhold

logo

Åbningstid

Alle restaurationer, som ønsker udvidet åbningstid skal søge om tilladelse.

Indhold

  Udvidet åbningstid søges hos Politiet, men det er Aabenraa Kommune der træffer endelige afgørelse om åbningstiden.

  Aabenraa Kommune har en generel udvidet åbningstid indtil kl. 02.00.

  Alle restaurationsvirksomheder, der ikke har udvidet åbningstid, kan derfor uden tilladelse holde åbent fra kl. 05.00 til 02.00.

  Hvis du ønsker at holde åbent efter kl. 02.00 skal ansøgning om udvidet åbningstid sendes til Sønderborg Politi, Tilladelse og Bevilling, Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Politiet kan vejlede om udfyldning af ansøgningsskema og dokumentation.

  På Politiets hjemmeside finder du ansøgningsskema mm. under Borgerservice, Tilladelser.

  Politiet behandler ansøgningen ved bl.a. at undersøge virksomhedens økonomiske forhold. Hvis det er en allerede eksisterende virksomhed, undersøger politiet bl.a., om der er forhold, f.eks. ordensmæssige, der taler imod en udvidelse af åbningstiden.

  Politiet sender indstilling til Aabenraa Kommune. Indstillingen kan f.eks. indeholde en beskrivelse af nogle vilkår, som skal opfyldes og/eller indgå i tilladelsen om udvidet åbningstid.

  Aabenraa Kommune undersøger bl.a., om der er kendskab til klager over støj fra virksomheden. Kommunen vurderer forretningsstedets koncept og antallet af forretningssteder med udvidet åbningstid i området.  Tilladelse til udvidet åbningstid bliver givet, hvis der ikke er problemer.