Gå til hovedindhold

Transport og logistik

Den internationale transport vokser betydeligt. Det skyldes den generelle globalisering, øget international samhandel og velstand.

Indhold

  Ifølge Dansk Industri er god infrastruktur afgørende for vores evne til at få væksten
  tilbage. Dansk Industri har i 2011 udarbejdet en redegørelse, der sætter fokus
  på mobilitetens betydning for vækst og produktivitet. Globalt venter OECD en
  stigende verdenshandel, hvilket vil kunne styrke den danske eksport, der ventes
  at stige med 4% i 2014 efter et svagt 2013.

  Der bliver flyttet mere gods end nogensinde. Ifølge Danmarks statistik har danske lastbiler øget transportarbejdet i Danmark med 8,1 procent i løbet af 2012.

  Ifølge brancheorganisationen ITD øgede 51% af medlemmerne indtjeningen, mens 31% gik tilbage. Alligevel oplever størstedelen af branchen, at prispresset stiger, og den internationale konkurrence er hårdere end nogensinde.

  Det må forventes, at udviklingstendenserne inden for transport og logistik vil fortsætte og forandre Danmark økonomisk, infrastrukturelt, landskabeligt og ikke mindst regionalt. Her har Padborg som drejeskive til resten af Europa en helt unik placering.

  Vækst i international lastbiltrafik

  Lastbiltrafikken ind i Danmark har vist en støt stigende tendens siden finanskrisen. ITD’s grænsetællinger registrerede et rekordhøjt antal lastbilpassager på de danske grænser i andet kvartal af 2013. I alt 5.189 lastbiler kørte ind i Danmark pr. døgn. I det tilsvarende kvartal i 2008, altså før finanskrisen, var tallet 5.104 passager i døgnet.

  Det er også bemærkelsesværdigt, at de danske transportvirksomheder har sat sig på en stadigt større andel af grænsetrafikken siden finanskrisen. I 2009 var kun omkring 35% af de lastbiler, der kørte ind i Danmark, ejet af danske transportvirksomheder. I tællingen fra andet kvartal 2013 er den danskejede andel oppe på knapt 48%.

  Baggrunden er, at kørslen med danskindregistrerede lastbiler har stabiliseret sig på et leje på knapt 25% af trafikken, mens et tilsvarende antal passager nu foregår med danskejede biler, der er indregistreret i udlandet.

  Af alle de udenlandske lastbiler, der kører ind i Danmark, er godt hver tredje ejet af en dansk transportvirksomhed. Hovedparten af disse lastbiler er indregistreret i Tyskland. Men gennem de senere år er antallet af danskejede biler med østeuropæiske nummerplader steget og nærmer sig nu dem med tysk nummerplade og dansk ejerskab i antal.