logo

Erhvervstræf

Erhvervsstrategien er udviklet sammen med og for de lokale virksomheder, og fremadrettet styrkes kontakten mellem erhvervsliv og kommune. Dette sker blandt andet igennem årlige erhvervstræf og løbende dialog i erhvervspaneler.

Indhold

  Tak for et godt erhvervstræf den 13. september

  Erhvervstræffet på Folkehjem den 13. september omhandlede lokal erhvervsvenlighed og tæt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Dansk Industri deltog i aftenen med et oplæg om deres nylige undersøgelse af erhvervsvenligheden i Aabenraa Kommune – og deltog efterfølgende i drøftelsen af erhvervsstrategiens udmøntning i Aabenraa Kommune.

  Derefter afholdt en række lokale erhvervsfremmeaktører workshops for de fremmødte deltagere på erhvervstræffet. Aftenens workshops omfattede Business Aabenraa, Erhvervshus Syddanmark, Destination Sønderjylland, Region Sønderjylland-Schleswig og Det Syddanske EU-kontor. Aabenraa Kommune deltog selv med workshops om erhvervsbetjeningen i Erhvervsteamet og Én indgang for Landbruget. 

  Hvis du ikke kunne deltage i erhvervstræffet eller gerne vil vide mere om erhvervsfremmeaktørerne, som man kan gøre brug af som lokal virksomhed, kan du se en række videoer via dette link.

  Om erhvervstræffene

  Erhvervstræffene afholdes 1-2 gange om året med Aabenraa Kommune som arrangør, og alle lokale erhvervsdrivende er inviteret til at deltage. Formålet med erhvervstræffene er både at informere og involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med kommende erhvervstiltag. Ligeledes får erhvervspanelerne mulighed for at give indspark i debatten til både politikere og andre lokale erhvervsdrivende.