Gå til hovedindhold

Tilladelse til råstofgravning

Det er regionerne, der udsteder tilladelse til indvinding af råstoffer. Kommunerne er høringspart, og er med til at stille vilkår omkring især efterbehandling af graveområderne. Skema til ansøgning om indvinding af råstoffer kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark.

Indhold

    Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen, er der vedtaget en ny administrationspraksis på råstofområdet, og denne nye praksis er gældende fra 1. juli 2014.

    Efter dette tidspunkt er det ikke længere Aabenraa Kommune, men derimod Region Syddanmark, der giver tilladelse til at indvinde råstoffer i vores kommune og fører tilsyn med de aktive råstofgrave. Regionen skal fortsat give dispensation til at deponere ren jord i råstofgrave, og føre tilsyn med dette. Der kan gives tilladelse til indvinding af råstoffer, hvis det ikke strider imod hensynet til drikkevandsinteresser.

    Når regionen modtager en ansøgning om indvinding af råstoffer, udsendes et høringsmateriale til den kommune, hvor råstofgravningen ønskes påbegyndt. Kommunen har i den forbindelse mulighed for at komme med vilkår omkring indvinding og efterbehandling af området, så dette stemmer overens med den kommunale planlægning. Kommunen vil fokusere på støj fra området, og den øgede trafik til og fra indvindingsområdet, og at området efterlades på en ordentlig måde.

    Hvis du vil klage over støj, støv, trafik eller andet i forbindelse med indvinding af råstoffer, skal du rette henvendelse direkte til Region Syddanmarks råstofteam.