Gå til hovedindhold

Modtagelse af ren jord i råstofgrave

Det er generelt ikke tilladt at bortkøre jord til råstofgrave eller tidligere råstofgrave. Region Syddanmark kan give tilladelse til dette. I Aabenraa Kommune har to råstofgrave tilladelse til at modtage ren overskudsjord – Hønsnap Grusgrav nord for Kollund og Nymølle Stenindustrier i Kliplev.

Indhold

    JORDFLYTNING

    Tilladelse til at modtage ren jord

    Regionen kan give tilladelse til at deponere ren jord i råstofgrave eller tidligere råstofgrave, hvis det ikke strider imod hensynet til drikkevandsinteresser. Jordflytningen skal anmeldes via Jordweb og jorden må ikke køres til grusgraven før kommunen har godkendt anmeldelsen.

    Ved modtagelse af jord i råstofgrave skal kopier af de godkendte papirer opbevares hos råstofgraven. De modtagne jordmængder skal årligt indberettes til regionen. Jordflytningsskemaer findes på Regionen Syddanmarks hjemmeside

    Der kan være en interesse i at modtage ren jord i forbindelse med indvinding af råstoffer. En af grundene kan være at kompensere for de materialer, der er gravet op og fjernet fra arealet. På den måde kan terrænet blive hævet, således at området bagefter kan bruges som landbrugsareal. En anden grund kan være, at området efter endt gravning kan laves mere bakket og spændende.