Gå til hovedindhold

Kort over råstof graveområderne i Aabenraa Kommune

Som hovedregel gives der kun tilladelse til råstofindvinding indenfor de udpegede råstofgraveområder. Disse områder fastlægges af Region Syddanmark. Tilladelse til at indvinde råstoffer i graveområderne gives efter 1. juli 2014 af Region Syddanmark.

Indhold

    Aabenraa Kommune udgør et meget vigtigt graveområdet i det sønderjyske område, og i Region Syddanmark. Der har været gravet efter råstoffer i kommunen de sidste 60-70 år. Der har således været gravet efter råstoffer på de samme arealer i flere omgange. Graveområderne i kommunen har et areal på ca. 2600 ha i alt. Ca ¼ af den samlede indvinding i Region Syddanmark sker i Aabenraa Kommune.

    Region Syddanmark udarbejder en råstofplan, som er en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer i de kommende mindst 12 år. Råstofplanen revideres én gang i hver valgperiode.

    Råstofplanen for Region Syddanmark fastlægger dels råstofgraveområder, hvor der gives tilladelse til råstofindvinding, dels råstofinteresseområder, som regionen i løbet af de kommende år vil undersøge, og hvor brugbare råstoffer vil blive kortlagt. Råstofplanen kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside.

    Råstofområderne er indtegnet på et oversigtskort, som du kan se på regionens hjemmeside. Du kan anvende søgefunktionen til at søge et bestemt område, og se om området er omfattet af regionens graveområder eller ej.

    Som landmand kan du være interesseret i at få at vide, om din mark er omfattet af et graveområde, og som borger kan du være interesseret i at se, om området omkring dig har været gravet, skal til at graves, eller ikke må graves.