Gå til hovedindhold

logo

Midlertidige aktiviteter

I forbindelse med byggeri, anlægsarbejde, renovering og nedrivning m.m., kan der forekomme midlertidige aktiviteter, som er omfattet af særlige miljøregler

Indhold

  Midlertidige aktiviteter der frembringer støv, støj- eller vibrationer og som vedrører:

  • Bygge- og anlægsarbejder,
  • Nedrivningsarbejder,
  • Bygningsfacadebehandling eller
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

  skal anmeldes til kommunen i henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det kan f.eks. være bygge- og anlægsaktiviteter såsom sandblæsning af facader eller pilotering (nedramning af pæle).

  Anmeldelsen skal indsendes til kommunens miljøteam via mail til industri@aabenraa.dk eller brev til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, så kommunen modtager den senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes.

  Hvad skal anmeldelsen indeholde?

  Anmeldelsen skal indeholde:

  • Bygherres navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Adressen eller vejstrækning m.m. for aktiviteten, samt navn og kontaktoplysninger på ejendommens ejer.
  • Overordnet projektbeskrivelse
  • Projektets varighed samt aktivitetens tidsmæssige fordeling på dag, aften, nat, hverdage, weekender, helligdage, inkl. til- og frakørsel af materialer.
  • Beskrivelse af hvad der gøres for at forebygge eller afhjælpe genevirkning (støv, støj o.lign.).

  Når du har indsendt anmeldelsen træffer kommunen afgørelse indenfor 14 dage. Modtager du ikke en afgørelse indenfor de 14 dage, kan du påbegynde projektet. Er der tale om en særlig kompleks sag, eller er anmeldelsen ikke komplet, kan kommunen vælge at udsætte svarfristen.
  I afgørelsen vil kommunen ofte fastsætte nogle vilkår for projektets udførelse. Det kan f.eks. være et krav om naboorientering, opstilling af støjskærme eller afdækning af afløb.

  Ved større projekter

  Projekter, der er omfattende eller af længere varighed og kompleksitet vil ofte kræve længere sagsbehandlingstid end 14 dage. Ofte vil kommunen kræve dokumentation i form af støjhåndteringsplaner eller lignende, før der kan træffes en afgørelse. Derfor anbefales det, at man indgår i dialog med kommunen tidligt i processen.

  Større projekter er ofte kun delvist, eller slet ikke, omfattet af miljøaktivitetsbekendtgørelsen og i disse sager træffes afgørelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.