Gå til hovedindhold

Jord - flytning af jord

Jord fra byområder eller forurenede arealer må ikke flyttes uden tilladelse. Der må ikke aflæsses jord i naturområder. Jordflytning skal anmeldes til kommunen for at forhindre, at jord anbringes, så det kan skade menneskers sundhed eller naturen i øvrigt.

Indhold

  JORDFLYTNING

  Hvad skal anmeldes

  • Forurenet jord. Jord med kendt forurening f.eks. V2-kortlagt areal eller ved akut opstået forurening.
  • Lettere forurenet jord. Dvs. jord med kendt forurening i lav koncentration
  • Muligt forurenet jord. Dvs. jord fra byområder, områdeklassificeret, eller V1-kortlagt areal.
  • Ren jord til privat ejendom, f.eks. mark.

  Du kan se om den pågældende ejendom er områdeklassificeret eller forurenet på dette kort

  Hvem skal anmelde

  Alle aktører har ansvar for at jord anmeldes. Dvs. både grundejer, entreprenør, vognmand og jordmodtager skal sikre sig at jordflytningen er anmeldt. Parterne kan selv aftale, hvem der anmelder jordflytningen.

  Hvordan anmelder du

  Du skal anmelde jordflytningen i kommunens digitale jordstyringssystem, Jordweb.

  Du skal oplyse, hvor jorden flyttes fra og til, og hvor meget jord, der flyttes.

  Skal der tages analyser af jorden

  Der skal som udgangspunkt tages prøver af jorden ved flytning af jord fra kortlagte og eller områdeklassificerede områder. Hvis der er lavet forureningsundersøgelse på ejendommen kan analyser herfra bruges. Der skal være 1 analyse for hver 120 t, hvis jorden skal modtages som lettere forurenet, og 1 prøve pr 30 t, hvis jorden skal modtages som ren jord. Spørg kommunen til råds.

  Nogle jordmodtagere må modtage jorden uden forudgående analyser. De analyserer selv jorden.

  Enkelte områdeklassificerede arealer er fritaget for analyser. Se på kortet om den pågældende ejendom er fritaget for analyser.

  Hvad må du

  Jorden må som regel flyttes rundt på ejendommen, f.eks. når der anlægges have.

  Hvorfor

  Jorden i byområder kan være lettere forurenet f.eks. fra trafik, røg fra skorstene, småspild fra mange års aktiviteter på arealerne. For at forhindre, at forurening bliver spredt til arealer, hvor børn leger eller ud i naturen, er der fastsat regler om, at jordflytninger skal godkendes.

  Ofte stillede spørgsmål

  Byområder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Kommunen har fastlagt arealerne efter reglerne i Jordforureningsloven.

  Areal, hvor aktiviteter har medført risiko for forurening. Ikke undersøgt mistanke om forurening.

  Areal med kendt og konstateret jordforurening.