Gå til hovedindhold

Farligt affald

Farligt affald som batterier, elektronik, sparepærer og rester af maling, kemikalier og medicin udgør en risiko for både miljø og mennesker, hvis det ikke indsamles og viderebehandles korrekt.

Farligt affald skal derfor af borgere og virksomheder omhyggeligt frasorteres det øvrige affald og afleveres på genbrugspladserne eller til Motas.

Indhold