Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Affald fra erhverv

Alle erhverv har pligt til at sortere sit affald. Her kan I læse mere om hvilke krav der gælder for sortering og bortskaffelse af affald fra erhverv.
Nederst på denne side er linket til Affaldsplan 2013-2024, der beskriver de forskellige affaldsordninger, og til kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Indhold

  ARWOS - AFFALDSHÅNDTERING FOR PRIVATE OG ERHVERV

  Affaldssortering
  Erhverv har pligt til at udsortere affald egnet til materialenyttiggørelse. Fra januar 2023 skal husholdningslignende affald sorteres efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Husholdningslignende affald er affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger og inkluderer følgende fraktioner: mad, papir, pap, glas, metal, plast, farligt affald herunder batterier og elektronik, tekstil, restaffald og mad- og drikkekartoner. Andre genanvendelige fraktioner såsom træ, haveaffald samt PVC med videre skal ligeledes udsorteres.

  Det er tilladt at sortere følgende fraktioner af det husholdningslignende affald til kombineret indsamling:

  • Papir- og papaffald
  • Metal- og glasaffald
  • Metal- og plastaffald
  • Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald
  • Metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald.

  Foruden ovenstående kombinationer er det ikke tilladt at sammenblande husholdningslignende affald. Det er eksempelvis ikke tilladt at sammenblande papir- og metalaffald.
  Farligt affald skal ligeledes udsorteres og bortskaffes til godkendt modtager. Husholdningslignende restaffald anvises til Fjernvarme Fyn eller Sønderborg Kraftvarme. Det påhviler erhvervsvirksomheden at sørge for at anskaffe og benytte de korrekte beholdere.

  Aabenraa Kommune tilbyder en kommunal indsamlingsordning, men der kan også benyttes en privat affaldsindsamler, der skal fremgå af Affaldsregistret, til indsamling af affaldstypen. Flere erhvervsvirksomheder kan eventuelt slå sig sammen om en fælles løsning med en godkendt indsamler.

  Kontaktoplysninger til Arwos, priser og yderligere information findes på Arwos’s hjemmeside.

  På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man blandt andet finde oplysninger om affaldsfraktioner, affaldshierarki, deponering, import og eksport af affald. På hjemmesiden kan man via ”indsamleruddannelsen” gå til Affaldsregistret, der er en oversigt over virksomheder, der indsamler og behandler genanvendeligt erhvervsaffald samt transportører, forhandlere og mæglere af affald. Yderst til højre er indsat links til miljøstyrelsen, affaldsregistret og Arwos.

  Affaldspiktogrammer
  Beholdere til indsamling af husholdningslignende affald skal mærkes med piktogrammer fra det nationale piktogramsystem. Disse kan downloades fra Dansk Affaldsforenings hjemmeside.