Gå til hovedindhold

Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer, åer og skove samt fortidsminder og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Indhold

  Hvordan søger man dispensation?

  Det er kommunens opgave at sikre, at reglerne om bygge- og beskyttelseslinjer bliver overholdt. Det er også kommunen, der kan træffe afgørelse om dispensation.

  Ønsker du at bygge indenfor en bygge- eller beskyttelseslinje skal du indsende en skriftlig ansøgning om dispensation til Aabenraa Kommune.
  Ansøgningen skal vedlægges målfast og målsat situationsplan og facadetegninger af det planlagte byggeri. Benyt dette ansøgningsskema.

  Læs mere om bygge- og beskyttelseslinjer på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Henvendelse

  Send dispensationsansøgningen pr. mail til Team Byg på byg@aabenraa.dk eller sammen med din byggeansøgning på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø

  Hvis dit projekt ikke har med et byggeri at gøre, skal du i stedet for sende en mail til landskab-natur@aabenraa.dk.