Gå til hovedindhold

logo

Vintertjeneste

Når vinteren kommer... Trafikken skal sikres i forbindelse med glatføre og snefald. Det sørger Aabenraa Kommune for og grundejerne skal hjælpe til, i mindre omfang.

Mand skovler sne

Indhold

  Kommunens opgaver

  I Aabenraa Kommune er opgaver og ansvar for sne- og glatførebekæmpelsen beskrevet i et såkaldt vinterregulativ. Vejnettet er opdelt i forskellige klasser med forskelligt serviceniveau og prioritering, når saltvogn og plov rykker ud. De største og mest trafikrede veje prioriteres først.

  Klasse I

  Det tilstræbes, at overordnede veje med afgørende betydning for fjern- og nærtrafik holdes farbare uden væsentlige gener døgnet rundt.
  Periode 15. oktober – 15. april

  Klasse II og III

  Øvrige veje med betydning for afvikling af lokaltrafikken og trafikerede stier tilstræber kommunen at holde farbare uden væsentlige gener i tidsrummet kl. 04.00 - 20.00.
  Periode 01. november – 31. marts

  Klasse IV

  Med undtagelse af en række vejstrækninger uden beboelse tilstræber kommunen at holde øvrige veje og stier farbare i hverdagene, i det omfang der er materiel og mandskab til rådighed.
  Periode 01. november – 31. marts

  I højre kolonne finder du et kommunekort, der viser inddelingen af vinterserviceniveauet på kommunens vej- og stinet. Desuden kan du se Vinterregulativ, der fastlægger kommunens indsats og grundejernes forpligtelser

  Glatførebekæmpelse og snerydning

  Som borger kan man rette henvendelse via borgertelefonen på tlf. nr. 28 99 35 96 
  i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 20.00. 

  Supplere kommunal vintertjeneste med egen indsats

  Aabenraa Kommune er som andre kommuner nødt til, at prioritere indsatsen i vintertjenesten. Det betyder, at mange boligveje kun glatførebekæmpes og sneryddes i helt særlige tilfælde eller hvor de lokale forhold nødvendiggør det.

  Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at det skal være muligt for borgerne selv, at levere en indsats på de kommunale boligveje (D-veje).
  Da snerydning og vintertjeneste normalt er en kommunal opgave, skal man imidlertid ansøge om dette.

  Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at den private glatføre- og snerydningsindsats foretages for borgernes egen regning og risiko, naturligvis med respekt for færdselsloven og anden relevant lovgivning. 

  Se mere under egen indsats.

  Grundejernes opgaver

  I tidsrummet kl. 07.00 – 22.00 er det grundejerens forpligtelse at rydde sne samt salte eller gruse, når det er glat. Det gælder:

  • På fortovet
  • Ved adgangen til huset
  • Stier, der løber op til 10 meter fra skel 
  • Private fællesveje

  Is og sne på fortove og stier

  Som nabo ud til fortovsstrækninger på kommunale veje og til stier i byer og bymæssige bebyggelser skal grundejeren ud for ejendommen sørge for at

  • rydde sne, umiddelbart efter snefald på fortov og sti
  • gruse eller salte, når det er glat på fortov og sti.

  Som nabo til private fællesveje i byer og bymæssige bebyggelser har den enkelte grundejer ansvaret for at holde fortove, kørebaner og stier ryddet for sne og glatførebekæmpe disse.

  Private fællesveje

  Hvis du bor ud til en privat fælles vej i byer og bymæssige bebyggelser, har du som grundejer ansvaret for, at holde fortove, kørebaner og stier ryddet for sne, samt glatførebekæmpe disse. I nogle boligområder med private fællesveje kan forpligtelsen blive varetaget af din grundejerforening.

  Her kan du læse nærmere om sne- og glatføre på kommunens private fællesveje

  Yderligere information om private fællesveje kan fås ved, at kontakte Trafik og Anlæg via kommunens hovednummer 73 76 76 76, inden for kommunens normale åbningstider. 

  Nødsituationer

  Falck, Ambulance Syd, Beredskab, læger, hjemmeplejen, dyrlæger m.m. kan i nødsituationer rekvirere sneplovsassistance hele døgnet.

  Vej- og vejrsituationen

  Lyt til Radio Syds morgenudsendelser. Oplysninger kan endvidere fås på: