Gå til hovedindhold

Oversigtsservitutter

Ejendomme ved vejkryds kan være pålagt oversigtsservitutter, som friholder hjørnearealer for bebyggelse eller beplantning. Formålet er at mindske risikoen for trafikuheld i kryds.

Kravet om fri oversigt er ofte tinglyst, eller der kan fremgå lignende begrænsninger i en lokalplan.

Indhold

    Inden for et servitutbelagt areal må der typisk ikke være byggeri, høj beplantning eller andet der kan hindre oversigten i krydset. Højdegrænsen er oftest mellem 0,8 meter og 1,0 meter.

    Vær opmærksom på oversigtsservitutter hvis du f.eks. vil bygge nyt eller plante hæk ud mod en vej.

    I nogle tilfælde kan Aabenraa kommune give tilladelse til at en servitut fraviges.

    Politiet kan altid give grundejeren pålæg om at overholde de oversigtsservitutter der er pålagt ejendommen.

    Tinglyste oversigtsservitutter kan findes på www.tinglysning.dk.