Gå til hovedindhold

logo

Renholdelse af offentlige veje, fortove og stier

Som grundejer har man nogle forpligtigelser i henhold til kommunens regulativ for renholdelse.

Indhold

  I byer og bymæssig bebyggelse

  Ligger din ejendom ud til offentlig vej, fortov og/eller sti, har du pligt til at gøre rent, også for ukrudt, på de arealer der overvejende er bestemt for gående.

  • Renholdelsen omfatter hele fortovs- og stiarealet. Dog med den begrænsning, at der for større arealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel, kun pålægges pligt til renholdelse i en udstrækning på højst 10,00 meter fra ejendommens skel mod vej.
  • Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller i rendestensbrøndene af hensyn til tilstopning af disse til følge.
  • Renholdelsespligten omfatter også trapper, lyskasser samt evt. udløbs render.

   

  Uden for byer og bymæssig bebyggelser

  Aabenraa Kommunes renholdelsespligt, omfatter kun den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden. Dog renholder Kommunen parkerings- og rastepladser og lignende.

  • Aabenraa Kommune fejer og foretager, i et vist omfang, ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, stier og pladser.
  • Herudover tømmer Kommunen affaldskurve, der er opstillet på offentlige steder.
  • Aabenraa Kommune klipper, renholder og fjerner ukrudt i rabatter langs offentlige veje og stier.

  For langt den største del af fortovene, der er i Aabenraa Kommune, er det grundejerens pligt til at renholde disse.