Gå til hovedindhold

Grusveje

I Aabenraa Kommune er der ca. 180 km offentlig grusvej. Alle grusvejene er klassificeret som veje i klasse 4.

Indhold

  Retningslinjer

  For veje i klasse 4 gælder:

  • De skal tilgodese sikkerheden for alle, men især de lette trafikanter.
  • Alle trafikanttyper skal have adgang til vejene og de skal være rimeligt fremkommelige.
  • Af hensyn til trafiksikkerheden vil man typisk skulle køre på vejene med lav hastighed.

  Aabenraa Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de offentlige grusveje, som udføres af en række entreprenører og kommunens egen driftsenhed.

  Vejene vedligeholdes efter følgende retningslinjer:

  • Vejene afrettes 3–5 gange årligt, primært forår og efterår.
  • Vedligeholdelsen sker, når vejrliget er velegnet. Det vil sige, at eventuelle huller skal være tørre, før man kan fylde dem op.
  • Forårsvedligeholdelsen består i genopretning af tværprofil, sikring af jævnhed på længdeprofilen, og der tilføres eventuelt vejgrus for at fylde slaghuller.
  • Hvis det er nødvendigt for, at lede vand væk fra vejen, bliver rabatten også høvlet af om foråret.
  • Entreprenøren har ansvar for, at grusvejene efter en faglig standard er farbare, jævne og uden huller.
  • Entreprenøren skal udbedre huller inden 2 arbejdsdage, efter at ordren er givet af Aabenraa Kommunes afdeling Drift & Anlæg.
  • Tiltag, der skal bekæmpe af støvgener, foretages efter konkret skøn ved beboelsesejendomme op til 3 gange årligt.

  Ved problemer

  Henvendelser om mangelfuld vedligeholdelse af grusveje kan ske via Borgertip

  Henvendelser følges som hovedregel op med, at Drift & Anlæg besigtiger den pågældende vejstrækning. Hvis standarden ikke lever op til det, man kan forvente set i forhold til ovenstående retningslinjer for vedligehold, bestilles entreprenøren til at løse opgaven.

  Hvis der er tale om udbedring af slaghuller og de er vandfyldte, kan udbedringen først ske, når hullerne er tørre. Derfor kan der gå længere tid end de 2 arbejdsdage, før grusvejen bliver repareret.

  Drift & Anlæg anbefaler

  Vær god ved kommunens grusveje – så holder de længere:

  • Sæt farten ned. Kør max 40 km/t og gerne langsommere.
  • Kør uden om eventuelle huller.
  • Begræns om muligt kørsel med tunge køretøjer og landbrugsmaskiner, især hvis vejene er våde.