Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Aabenraa Midtby

Aabenraa midtby skal opleves som en ren by af byens gæster og borgere, der færdes i Midtbyen.

Indhold

  Det betyder, at Aabenraa kommune mod betaling har overtaget grundejernes forpligtigelser med hensyn til renholdelse på vejene, som er angivet med blåt og grønt på oversigtskortet

  På veje, som er angivet med grønt har kommunen tillige overtaget grundejernes forpligtigelse med hensyn til vintervedligeholdelsen.

  Ordningen betyder, at kommunen mod betaling overtager grundejerens forpligtigelse med hensyn til, at sørge for at fortovet ud for matriklen bliver renholdt alle ugens dage, også lørdag og søndag i perioden 15. april – 31. oktober.  I vinterperioden fra 1. november – 14. april, er det alle ugens dage undtagen søndag.

  Trapper er undtaget fra ordningen.

  Overtagelsen af grundejerforpligtigelser sker med hjemmel i Lovbekendtgørelsen nr. 1103 af 16. september 2010 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje §10.

  Kort over renholdelse af Aabenraa midtby


  Vis større kort