Gå til hovedindhold

Trafiktællinger

Overblik over trafikkens sammensætning er en vigtig del af trafikplanlægningen.

Indhold

    Trafik & Anlæg udfører løbende registreringer af trafikken rundt i hele kommunen. Disse tællinger giver overblik over, hvor mange biler der kører på vejene, fordelt mellem store og små køretøjer, samt hvilken hastighed der køres med.

    Aabenraa kommune arbejder målrettet på, at skabe mere trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed. Resultaterne fra trafiktællingerne, samt uheldsregistreringer, udgør en stor del af grundlaget for trafiksikkerhedsindsatsen og øvrige vejtekniske løsninger i forbindelse med vejplanlægningen i Aabenraa kommune.

    Her kan man se de overordnede tælleresultater i Aabenraa Kommune.
    Det er muligt at vælge mellem enten antal køretøjer, antal lastbiler eller gennemsnitshastigheder.