Gå til hovedindhold

Trafikstøj

Støj fra trafik kan være generende og have sundhedsmæssige konsekvenser, som fx søvnbesvær, hovedpine eller stress.

Derfor har Aabenraa kommune i 2009 lavet en Støjhandlingsplan for de mest trafikerede veje i kommunen. Planen skal kortlægge støjproblemer og finde løsninger der kan dæmpe støjen eller generne.

Indhold

  Miljøministeriet har udgivet nogle vejledende grænser for trafikstøj, som kan ses i tabellen herunder. Lden er et beregnet gennemsnit af trafikstøjen, som er vægtet over dagen.

  Område Grænseværdier
  Rekreative områder i det åbne land, sommerhuse, campingpladser o.l.

  Lden 53 dB

  Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.

  Lden 58 dB

   

  Hoteller, kontorer m.v.

  Lden 63 dB

  Aabenraa Kommune ønsker, at sætte ind mod støj gennem flere virkemidler:

  • Ved planlægning af nye veje og boligområder har kommunen pligt til at sikre, at grænseværdierne overholdes.
  • Ved asfaltarbejder vil der blive brugt støjreducerende asfalt på støjbelastede strækninger.

  Henvendelser omkring støjgener kan ske til trafik@aabenraa.dk. Ved henvendelse skal følgende oplysninger fremgå:

  • Lokalforeningens navn
  • Navn og kontaktoplysninger på foreningens formand
  • Beskrivelse af støjkilden
  • Vurdering af antal støjramte boliger
  • Eventuelt forslag til reducering af støjen

  Disse oplysninger kan alene forventes at indgå i et register til benyttelse ved planlægning af drift- og anlægsopgaver. Det kan ikke forventes, at der afsættes særskilte midler til gennemførelse af tiltag til støjbekæmpelse, og det vil alene være kommunens afgørelse om der skal ske tiltag.