Gå til hovedindhold

Cykelstier - stiplanlægning

Aabenraa Kommunes stiplan har følgende hovedprincipper:
Etablering af hovedstinet, der så direkte som muligt sammenbinder kommunens større bysamfund og oplandsbyerne.

Etablering af sikre stiforbindelser mellem boligområder og områder, der rummer funktioner såsom arbejdspladser, skoler, børneinstitutioner, fritidsfaciliteter

Indhold

  Hvad indeholder stiplanen

  Udover en beskrivelse af stiplanens hovedprincipper, er der en oversigt over åbent land og hver enkelt by i kommunen, hvor eksisterende og nye stier fremgår.

  Samtidig er der også stor fokus på krydsningssteder, som i høj grad er indsatsområder, da de fleste ulykker sker ved kryds.

  Hvilke typer stier

  Stier der hovedsagelig forløber langs eller på kommunens veje og så vidt det er muligt, forbinder områderne på den mest direkte måde.

  Udover traditionelle cykelstier, såsom dobbeltrettede cykelstier, enkeltrettet sti langs vej, bred kantbane/cykelbane langs vej, peger stiplanen på alternative stiruter ad mindre trafikerede veje og på veje i boligområder med lavere hastighedsgrænser. Stiruter ad mindre trafikerede veje, skal ved behov suppleres med hastighedsreducerende foranstaltning og kryds  skal gøres mere sikre.

  Øvrige stier

  Udover de mere direkte stiruter, der er beskrevet i stiplanen, så findes der mange smukke og mere rekreative sti ruter i Aabenraa Kommune

  Ofte stillede spørgsmål

  Forældre der ikke tør sende børn ud på cykel pga. trafikken på vejene. Det kan være i form af stor mængde af tung trafik, høje hastigheder eller at børnene skal krydse en trafikeret vej. Ved den slags henvendelse vil Kommunen lave en analyse af ruterne. Det kan være i form af trafikmålinger, hvor vi måler hastigheder og mængden af trafik fordelt på typer af køretøjer. Kommunen samarbejder også med politiet med steds-registrering af ulykker. Trafikmålingen og ulykkestal, danner baggrund for en evt. indsats på stedet.