Gå til hovedindhold

En tur på Barsø

Læs mere om En tur på Barsø i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Læg mærke til markinddelingerne, der mange steder har den gamle form: Lange smalle marker ned mod kysten - de såkaldte "Løkker", omkranset at levende hegn, noget Barsø og Løjtland er meget kendt for.
  Start på begge ture..... Uanset hvad du vælger, følges vejen langs med kysten til højre for Færgestedet på Barsø. Når du har passeret huset " Munkedal" møder du nogle af de høje skrænter, Barsø er kendt for. - I skrænterne kan man aflæse årtusinders geologisk udvikling - lag på lag! - I sommersæsonen ruger digesvalerne i skrænterne og udføre deres imponerende luftakrobatik over hovederne på de besøgende.
  Du når nu til MUNKEDAL. - Sagnet fortæller, at munke fra fastlandet bosatte sig her i pestens dage, og dermed brugte øen som et slags refugium, indtil sygdommen var overstået, og de trygt kunne vende tilbage til Løjtland.
  SØNDERMAI åbner sig. - Et stort område , der stadig ligger som fællesområde for øens gårde. De løsgående kreaturer skaber med deres afgnavning et karakteristisk naturområde - overdrev og forland - uberørt af menneskehånd. Brug lidt tid herude på Søndermai. - Nyd stilheden og den uberørte natur. Her er "højt til loftet!". I Søndermai's sydøstlige hjørne er der et større vådområde. - Vi beder om, at man ikke går ind i dette område, der er ruge - og rasteplads for en mængde fugle, bl.a. gæs og ænder.
  Her skilles så vejene på de to turforslag...

  Har du valgt den "lange tur"... (hele vejen rundt om Barsø), fortsættes nu langs kysten - igen med de høje skrænter - helt op til 17 m. over havets overflade . Havet kan være barsk mod Barsø's østkyst. Det pisker ind mod skrænterne med vældige jordskred til følge. - Øen har altid "lagt ryg" til Genner Fjord. - og har betalt herfor. Med en kroget og flosset ryg! Men imponerende er det. Østkysten er især spændende for den geologisk interesserede med helt specielle geologiske forekomster, bl.a. store naturdannede stenblokke.

  - Og læg mærke til kildevæld i skrænterne. - Men også fuglelivet på østkysten er rigt. Digesvalerne husere, man kan møde Skarven, Hejre - og naturligvis - en mængde ande- og vadefugle, hvor den lille Strandskade indtager førstepladsen.
  Mod nord ændre strandlandskabet karakter med en rig vegetation på forlandet. Lige inden du når øens andet fælles område - NORDRE - REVLE - passerer du POLAKAGRE, et sted, hvor Barsø'erne ifølge sagnet engang skulle have kæmpet mod polske lejesoldater.
  Når du runder den sidste pynt inden Færge - stedet, står du ved foden af VARBJERG. - Det fortælles , at her lå i fordums tid en røverborg ejet af vikingehøvdingen Bars. - Som sørøver gjorde han farvandene usikre - og gav øen navn: BARS(Ø).
  Har du valgt den "korte tur", forlader du Søndermai, og går op mod "Byen". - Læg mærke til de velholdte huse og gårde, men husk, at der bor mennesker i dem, som også gerne vil have et privatliv.
  Du kommer nu op midt på øen, hvor der er et vejkryds - her foretager du så en afstikker mod nord og går op på øens højeste punkt, "GYLDENBJERG" 39 m, herfra har du en storslået udsigt hele vejen rundt om øen - gå nu samme vej tilbage til vejkrydset, her ser du øens gamle skole, og drejer til højre, små hundrede meter fremme passere du MØLLEBAKKEN, hvor der er en fin udsigt ud over sydøen gennem hegnet.

  På bakken lå øens mølle. - Længere fremme ad vejen kommer du forbi et lille hvidt stråtækt hus, det var tidligere øens smedje, lidt længere fremme, hvor vejen drejer til venstre ned mod Færgestedet, kan du nu atter foretage en lille afstikker, gå ligefrem op langs diget til den lille granskov.
  Begge ture.... Her er der en pragtfuld udsigt ind mod Genner Fjord med Sønderballe Hoved på højre hånd og Løjtland på venstre side. I bunden af Fjorden kan man se Kalvø, hvor der lå et sejlskibsværft, samt Knivsbjerg, der rejser sig 97 meter over havet. Lidt ubeskedent vil vi sige, at dette sted er et af Sønderjyllands smukkeste. Gå så tilbage ad samme vej og drej til højre ned mod "Færgestedet" Du er nu nået tilbage til udgangspunktet. Ved siden af "Barsø - Huset", der ejes af Sct.Georgsgildet i Aabenraa, er der offentlige toiletter, affalds-stativer, flaskecontainer m. v.
  Skån vores natur!..

  • Hjælp os med at holde øen ren. Ta' dit affald med retur, der er affaldsstativer og flaskecontainer ved færgestedet.
  • Vi har en del sjældne planter. Glæd dig over dem - og lad dem stå. Så kommer de igen til næste år!
  • Værn om de levende hegn, afbræk ikke grene - men du er velkommen til at plukke bær og frugter i hegnene.
  • Gå ikke over markerne. Husk at lukke led og hegn efter dig.
  • Udendørs hunde skal holdes i snor.
  • Tænd ikke bål.
  • Teltslagning ikke tilladt uden aftale med én af lodsejerne.

  Praktiske oplysninger.:
  Offentlige toiletter - findes ved siden af BARSØ - HUSET.