Gå til hovedindhold

Bosætningsstrategi

Bosætningsstrategien, Aabenraa Kommune vil tiltrække flere borgere frem mod 2025, sætter retningen for kommunens bosætningsindsats.
Aabenraa Kommune yder og har ydet en mangeårig indsats for at gøre kommunen til et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i. Med bosætningsstrategien vil vi blive endnu bedre og tiltrække flere borgere.

Indhold

  Bosætningsstrategi

  Byrådet vedtog 7. oktober 2020 Aabenraa Kommunes Bosætningsstrategi 2025, der skal bidrage til, at Aabenraa Kommune gennem en målrettet indsats realiserer kommunens ambitioner om at tiltrække flere borgere.

  Aabenraa Kommune yder og har ydet en mangeårig indsats for at gøre kommunen til et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i. Det nyder de mere end 58.000 borgere i vores kommune hver dag godt af.

  Bosætningsstrategien sætter retning for vores arbejde med at tiltrække, modtage og fastholde nye borgere. Den skal gøre kommunen endnu mere attraktiv at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i, og vi ønsker, at borgere og virksomheder genkender billedet af en kommune i sund vækst og bidrager til fortællingen om Det Gode Liv i Aabenraa Kommune.

  Det overordnede mål for den strategiske bosætningsindsats er at tiltrække flere borgere til Aabenraa Kommune frem mod 2025.

  Handlingskatalog

  Sideløbende har vi udviklet et Handlingskatalog for årene 2020-22 og et Handlingskatalog for årene 2023-2024, der udpeger vores indsatser for at tiltrække, modtage og fastholde flere borgere. Handlingskataloget evalueres og revideres, så den løbende tilpasses udviklingen.

  Vi opererer med tre kategorier af handlinger:

  • Handlinger, der omfatter tiltrækning, modtagelse og fastholdelse, der kan iværksættes inden for en kortere eller længere horisont, og som omfatter én eller flere målgrupper 
  • Handlinger, der har fokus på at tilvejebringe bedre viden om Aabenraa Kommune, vores potentielle tilflyttere og dem, der er flyttet igen.
  • Handlinger, der har fokus på en styrket branding, som bidrager til øget tilflytning Handlingskataloget er dynamisk og revideres løbende i toårige rullende handlingsplaner, således at vores indsats altid følger udviklingen i samfundet, de potentielle tilflytteres efterspørgsel samt politiske prioriteringer.