Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Specialtandpleje

Til udviklingshæmmede og sindslidende, der ikke kan benytte andre tilbud

Indhold

  Specialtandpleje er et tilbud til borgere, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Sygesikringstandplejen eller Omsorgstandplejen.

  Hvad er specialtandpleje?

  Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje i Regionen.

  Hvem kan blive tilmeldt specialtandpleje?

  Det kan psykisk udviklingshæmmede og sindslidende i Aabenraa Kommune, der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Der er intet alderskrav.

  Man skal visiteres til specialtandpleje
  Henvisning til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig bedømmelse af borgers evne og mulighed for at benytte øvrige tandplejetilbud. Denne bedømmelse foretages af en fagperson, der har jævnlig kontakt med borger og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende borger.

  For voksne borgere/ født før den 31.12.2003  sker henvisning ved, at evt. Kommunal/regionalt botilbud, privatpraktiserende tandlæger/læger/Psykiatrisk hospitalsafdeling eller særligt dagtilbud, sender henvisningsblanket til Områdetandlæge Jane Elmgreen Boysen, via sikker mail: jeb@aabenraa.dk

  Kontakt Områdetandlæge Jane Elmgreen Boysen via sikker mail på jeb@aabenraa.dk for at få en blanket.

  Børn og unge/ født efter den 31.12.2003 visiteres af  Børne- og ungetandplejen, Aabenraa kommune.

  Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen.

  Hvad koster specialtandpleje?

  Den maksimale egenbetaling for deltagelse i specialtandplejen i 2024 er kr. 2.200,-.  Egenbetalingen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Egenbetalingen er kun gældende for borger født før den 31.12.2003. Der er ingen egenbetaling for børn og unge født efter den 31.12.2003.

  Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetalingen.

  Borger er selv ansvarlig for transport til og fra sygehuset.