Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje primært i eget hjem til en fast årlig pris. Tilbuddet er til dig, der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Indhold

  Hvad er omsorgstandpleje?

  Omsorgstandpleje er et tilbud om:

  • regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser
  • hjælp til at forebygge tandsygdomme og lidelser i munden
  • behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

  Hvem kan blive tilmeldt omsorgstandpleje?

  Personer der er over 18 år, som ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud, herunder: 

  • personer med nedsat førlighed eller vidtgående psykisk handicap 
  • udviklingshæmmede og sindslidende med ringe egenomsorg.

  Omsorgstandpleje kan ikke bevilges med baggrund i dine økonomiske forhold

  Hvad koster omsorgstandpleje?

  Der er en årlig egenbetaling for at være med i omsorgstandplejen. Beløbet er 590,- kr. i 2024. Egenbetalingen opkræves 1 x årligt. Beløbet opkræves første gang ved indmeldelse. Der kan søges om hel eller delvis dækning af dette beløb ved at rette henvendelse til Borgerservice. 

  Hvordan søger jeg om omsorgstandpleje?

  For at være med i ordningen, skal du udfylde en ansøgning. Ansøgningsskemaet finder du her:
  Ansøgning om omsorgstandpleje.
  Når du har udfyldt din ansøgning, skal den sendes til afdelingen Visitation & Understøttelse, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

  Hvor foregår det?

  Undersøgelse og behandlinger vil fortrinsvis ske i borgerens hjem, plejecenter/plejehjem.

  Kan du selv vælge tandlægeklinik/tandlæge?

  Du kan vælge mellem Tandplejen Aabenraa Kommune (Hjemmetandplejen) eller en privat praktiserende tandlæge. 

  Betaler Aabenraa Kommune for kørsel til klinikken? 

  Nej, du skal selv betale for kørsel til klinikken.