Gå til hovedindhold

Tilbud til dagplejen, daginstitution og skoler

Sundhedsplejen varetager en konsulentfunktion i forhold til Aabenraa Kommunes dagpleje, daginstitutioner og skoler.

Indhold

    Sundhedsplejen giver:

    • Generel rådgivning om børns sundhed og trivsel.
    • Konkret rådgivning i forhold til børn, som personalet oplever, har særlige behov – altid med familiens samtykke. I forhold til det enkelte barn vil det være den sundhedsplejerske, der kender barnet, der skal kontaktes.
    • Generelle sundhedsfremme og forebyggende initiativer i forhold til børnene i den kommunale pasningsordning.
    • Rådgivning og vejledning vedr. smitsomme sygdomme, kroniske sygdomme og hygiejne i bred forstand. Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside