Gå til hovedindhold

Nybagte familier

Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet til alle familier med nyfødte børn

Indhold

  Sundhedsplejersken får automatisk besked fra jordemoderen efter barnets fødsel og vil kontakte familien kort tid efter fødslen eller hjemkomsten fra sygehuset for at aftale tid for det første besøg.

  • Sundhedsplejersken tilbyder 5-6 besøg i barnets første leveår.
  • Nogle af kontakterne kan foregå i sundhedsplejerskens konsultation på Bjerggade 4E.
  • Der kan tilbydes flere besøg ved behov – også ud over 1. leveår.
  • Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig.
  • Familien kan få råd og vejledning i forhold til barnet og hele familiens trivsel.

  Du kan læse sundhedsplejerskens notater vedrørende dit barn på www.sundhedsvejen.dk

  Se guide i "Velkommen til Sundhedsplejen" under  Råd og Vejledning til forældre.

  Alle familier er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, også efter det afsluttende besøg.

  Forældregruppe

  Tilbud om forældregruppe

  Gennem forældregruppen får I mulighed for nyt netværk og fællesskab med andre nybagte forældre. I forældregruppen samler vi 5-6 familier, og grundtanken er at begge forældre er en del af gruppen. Gennem erfaring ved vi, at deltagelse i en forældregruppe kan bidrage til et fællesskab, hvor man deler de samme glæder, bekymringer og tanker om forældreskabet.

  Vi ved, at det også gælder, selvom man umiddelbart fra start tror, at man ikke har så meget til fælles med de andre i gruppen. Vi ved, at jo mere man engagerer sig i gruppen, jo større fællesskab og gavn får man af gruppen.

  Grupperne sammensættes efter fødslen, ud fra barnets fødselsdag, og vi forsøger at tage hensyn til geografi. I giver besked til jeres sundhedsplejerske om I ønsker at deltage.

  Vi laver som udgangspunkt grupper for jer, der er førstegangsforældre og for jer der har flere børn. En gang imellem vil der være hensyn der gør, at grupperne sammensættes som blandede grupper med både førstegangs- og flergangsforældre.

  Hvor foregår det?

  På skift hjemme hos jer.

  Gode råd 

  Lav en forventningsafstemning første gang I mødes; Hvad ønsker I med gruppen? Hvor ofte mødes I? Hvordan inkluderes de af jer der går på arbejde osv. I gruppen kan I både mødes alle sammen, og I kan også foreslå gåture, babybio og mange andre ting i mindre grupper. Sørg for indimellem at mødes når begge forældre har fri, så der er mulighed for, at alle kan deltage. Alt efter børnenes alder kan I måske også på et tidspunkt mødes uden børn.

  Vi foreslår, at hvis I som gruppe ønsker, at der skal være noget at spise, når I mødes (brød, frugt eller lign), så gør det så simpelt som muligt og del meget gerne ud, så det ikke ligger hos en enkelt forælder at sørge for det hele