Gå til hovedindhold

Ungeindsatsen

Aabenraa Kommunes Ungeindsats er indgangen til kommunen for alle unge mellem 15 og 25 år, for de unges forældre og for samarbejdspartnere.

Indhold

  Ungeindsatsen har til opgave at koordinere indsatsen for de unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Målet er, at alle unge lykkes med at etablere et godt og meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller beskæftigelse.

  Ungeindsatsen har til huse på Dr. Margrethes Vej 13 i Aabenraa og består af medarbejdere og ledere fra: 

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
  • Børn og Familie
  • Jobcentret
  • Visitation og Rehabilitering

  Ungeindsatsen hører politisk under Børne- og Uddannelsesudvalget og er organisatorisk forankret i Børn og Skole-forvaltningen under dennes direktør.

  En tværgående chefgruppe bestående af Jobcenterchefen, chefen for Skole og Undervisning, chefen for Visitation og Rehabilitering og chefen for Børn og Familie varetager den overordnede ledelse af Ungeindsatsen.  Børn og Familie-chefen er ansvarlig for den overordnede styring/koordinering af Ungeindsatsen og for koordinering ift. den daglige ledelse. Den daglig ledelse bliver varetaget af en daglig ledergruppe bestående af en kontorleder for hvert af områderne i Ungeindsatsen.

   

   

  Du kan læse mere på hjemmesiden ungeindsatsen.dk