Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Her kan du læse mere om den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Aabenraa Kommune

Indhold

  Målgruppe og optagelse

  STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. For at tilhøre uddannelsens målgruppe må man ikke have mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

  Den unges indgang til STU er altid UU-vejlederen.

  Et visitationsudvalg afgør, om den unge er i målgruppen, og godkender uddannelsesplanen. Er man i målgruppen, har man et retskrav på at få en STU.

  Uddannelsen

  Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der

  1. fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,
  2. fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og
  3. er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

  STU’en adskiller sig fra andre ungdomsuddannelser ved, at den planlægges individuelt. Det betyder, at der for hver elev laves en uddannelsesplan, evt. med flere forskellige skoleplaceringer i forløbet. I nogle tilfælde betyder det, at der vil være behov for et botilbud.

  Undervisningstimetallet skal mindst udgøre 840 timer årligt.

  Man kan holde pause undervejs, men uddannelsen skal være færdiggjort senest 5 år efter, at den er påbegyndt.

  Aldersgruppe

  Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør.

  Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år.

  Vigtige datoer

  Man kan som hovedregel blive optaget på to tidspunkter.

  Hvis man ønsker at starte på uddannelsen i august, skal man give besked til UU-vejlederen senest 1. marts.

  Hvis man ønsker at starte på uddannelsen i februar, skal man give besked senest 15. oktober.

  Læs mere om STU på deres hjemmeside.