Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Hvad er FGU

Læse mere om hvad FGU er, hvornår du kan starte, om du får en ydelse og meget mere nedenfor.

Indhold

  Hvad er FGU?

  FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job.

  Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

  Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

  FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser. Sporet vælges ud fra, hvad der er dit mål med FGU og hvor dine styrker ligger. De tre spor er AGU, PGU og EGU.

  Adgang og optagelse

  Du kan starte på FGU direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx ikke er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældre.

  Du kan også starte på FGU, hvis du har været i gang med anden ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din vejleder i kommunen.

  Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

  Hvordan kommer du videre med FGU?

  Kontakt i første omgang din UU-vejleder i Aabenraa Kommune. Gå ind på UU Aabenraas hjemmeside https://www.uu-aabenraa.dk/. Klin på feltet find din vejleder https://www.minvejleder.dk/ indtast dine data eller ring på 73767540 og få oplyst, hvem der hjælper dig videre skal kontakte.

  Økonomi

  Du får skoleydelse, når du går på FGU. Er du på EGU får du elevløn, når du er i praktik.

  Læs mere

  Du kan se flere detaljer og læse om de enkelte spor på Uddannelsesguiden https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu