Gå til hovedindhold

Buskort til skoleelever og tilskud til ungdomskort

Alle elever i kommunens folkeskoler og friskoler kan få et gratis buskort.

Indhold

    Elever under 18 år på ungdomsuddannelser får tilskud til køb af ungdomskort. Kortet skal købes som sædvanlig, og tilskud til egenbetalingen udbetales kvartalsvist til elevens NemKonto.

    Udbetalingen foregår automatisk og udbetales i det efterfølgende kvartal. Dvs. tilskud for 1. kvartal (januar-marts) udbetales i 2. kvartal (april-juni).

    Størrelsen af det kvartalsvise beløb kan variere, da det afhænger af, hvornår betalingen for ungdomskortet er registreret.