Gå til hovedindhold

Ungdomspsykologerne

Unge i Aabenraa Kommune kan få gratis psykologhjælp.

Indhold

  Oplever du, at du ikke trives, at noget er svært i livet, og at ”det ikke bare løser sig”? Ungdomspsykologerne er psykologsamtaler til unge.

  Ungdomspsykologerne tilbyder 5 gratis samtaler til unge op til 25 år bosat i Aabenraa kommune. Oplever du fx negative tanker om dig selv, tristhed, angstsymptomer, vrede, usikkerhed, forvirring, stress, ensomhed, savn, sorg, problemer med familie og venner m.m., så er ungdomspsykologerne et tilbud til dig. 

  Vi kan træffes på tlf.: 29615260 i tidsrummet 9-16 på hverdage. Er der travlt på telefonen, kan du lægge en besked på telefonsvareren, så ringer en af os dig op. Samtalerne kan enten være at vi mødes 5 gange et sted i Aabenraa kommune, eller at vi aftaler 5 telefonsamtaler.

  Du kan få op til 5 gratis rådgivende psykologsamtaler, hvis:

  • Du er færdig med folkeskolen og er under 26 år.
  • Folkeskoleelever bedes kontakte PPR
  • Du har adresse i Aabenraa
  • Du har psykiske problemer, der påvirker din hverdag. (f.eks. tristhed, bekymringer, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, familieproblematikker og skole- og arbejdsrelaterede problemer).
  • Du ikke allerede får psykologhjælp et andet sted.

  Samtalerne er IKKE et akut tilbud, og vi har ikke mulighed for at yde akut hjælp til psykologiske problemstillinger. Står du i en akut situation, skal du derfor kontakte din egen læge eller lægevagten for rådgivning om, hvor du søger hjælp her og nu.   

  Samtalerne er anonyme og psykologen har tavshedspligt. Hvis du er under 18 år, så skal du orientere dine forældre om, at du snakker med en psykolog.

  De rådgivende psykologsamtaler

  Samtalerne foregår primært i tidsrummet kl. 8 – 16.
  Samtalerne foregår forskellige offentlige steder i Aabenraa kommune bl.a. hos Headspace i Aabenraa.
  Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere er også velkomne til at deltage i samtalerne, hvis du selv ønsker det, og hvis vi sammen vurderer det hensigtsmæssigt.

  Kontakt

  Du kan kontakte ungdomspsykologerne på tlf.nr. 29615260. Vores telefontid er hverdage mellem kl. 9-16. Vi har lukket på helligdage og i skoleferier.

  Når du kontakter ungdomspsykologerne, kommer du til at tale med en psykolog, der på baggrund af samtalen vurderer, om din problemstilling er omfattet af ordningens tilbud, eller om du er bedre hjulpet et andet sted.

  Du kan lægge en besked, hvis vi ikke kan tage telefonen. Så ringer vi tilbage hurtigst muligt.
  Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere er velkomne til at ringe til ungdomspsykologerne for at få en vurdering af om du er i målgruppen til tilbuddet.

  Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere kan IKKE henvise til tilbuddet, men kan oplyse dig om tilbuddet og opfordre dig til selv at tage kontakt. Det er en afgørende forudsætning, at du selv er motiveret for og ønsker at tale med en psykolog. 
  Som udgangspunkt skal du selv være i stand til at tage kontakt og aftale en tid. 

  Regler ved Afbud/udeblivelser

  Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne.
  Hvis du bliver forhindret – f.eks. ved sygdom - skal du melde afbud hurtigst muligt. 
  Ved udeblivelse uden forudgående afbud, tæller samtalen som et besøg. 
  Du skal selv kontakte os for at få en ny tid - ellers afsluttes du.