Gå til hovedindhold

Psykologer

Hvad laver psykologerne?

Indhold

  PPR-psykologernes arbejdsområder er meget bredt sammensat. Psykologerne har i deres arbejde kontakt til børn og unge fra fødslen og til og med afslutningen af folkeskolen, til deres familier og til alle de institutioner, som børnene benytter i løbet af deres opvækst.

  Arbejdet omfatter generelt:

  • Åben rådgivning til forældre om barnets udvikling
  • Undersøgelse, vurdering og foranstaltningsforslag ift. indstillede børn og unge
  • Kortere individuelt eller gruppeforløb til børn og unge
  • Konsultation og supervision af pædagogisk personale relateret til indstillede børn og unge
  • Netværksopbygning og kompetenceudvikling ift. personale, der arbejder med børn og unge
  • Organisatorisk rådgivning og vejledning i forbindelse med iværksættelse af specialpædagogisk bistand (visitation, holdsammensætning m.m.)
  • Kursus- og uddannelsesvirksomhed samt personaleudvikling

  I dette arbejde har psykologerne kontakt til alle andre faggrupper, der arbejder med børn og unge:

  • Tale-hørekonsulenter, Trivsel- og læsekonsulent, Trivsel- og læringskonsulent og fysioterapeuter ved PPR
  • Sundhedsplejersker, socialrådgivere og personalet ved Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Børneafdelingen og Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Statslige videnscentre (VISO) og interesseorganisationer