Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Pædagogisk konsulent (skole)

Læs mere om Pædagogisk konsulent (skole) i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  Målgruppe:
  Medarbejdere og ledere, der:

  • Oplever udfordringer med trivsel i en klasse, hvor en højere andel har særlige behov, og hvor den faglige og/eller social deltagelse er sårbar = Klassevejledning
  • Oplever udfordringer med trivsel for en elev med særlige behov/specifik diagnose, hvor den faglige og/eller den sociale deltagelse er sårbar = Elevvejledning

  Formål:
  At give medarbejderne konkrete redskaber og praktiske løsningsforslag, som kan omsættes og implementeres i praksis

  Indhold:
  Der er tale om et støttende og procesorienteret forløb med en coachende og visuel tilgang. Vejledningen bygger på viden om inklusion, hjernen, stresssårbarhed og hvordan vi reducere kompleksitet, så klassens/elevens udvikling kommer i ønsket retning. Vejledningen tager udgangspunk i forskellige perspektiver, hvor især det neuropædagogiske grundlæggende er i spil.

  Et vejledningsforløb strækker sig typisk over 6 mdr. med et par observationer og 4 x 1,5 times vejledning. Mellem vejledningsgangene arbejdes der med fokuspunkter, der øger beskyttende faktorer og mindsker risikofaktorer. Det kræves, at der er plads til at blive omsorgsfuldt ”forstyrret” i det pædagogiske arbejde.

  Opstart af forløb:
  Lederen kan kontakte konsulenten pr. mail eller telefon. Der aftales derefter et kontraktmøde på 1 times varighed, hvor problematikker og ønsker drøftes. Derefter aftales datoer for forløbet, som igangsættes snarest muligt.  Ved Elevvejledning skal der efter kontraktmødet laves en indstilling.