Gå til hovedindhold

Læse- og Læringskonsulenten

Her kan du læse hvad læsekonsulenten kan hjælpe dig og dit barn med

Indhold

  Læseudvikling
  Er du bekymret for dit barns læseudvikling, kan du kontakte læsekonsulenten på PPR.
  Læsekonsulenten tilbyder også vejledning og rådgivning til læsevejledere og det pædagogisk personale på folkeskoler, friskoler samt til andre fagfolk.

  Læsevanskeligheder kan have forskellige årsager og betegnes forskelligt – alt efter hvad der er tale om.
  Det kan fx dreje sig om:

  • En forsinket sprogudvikling
  • En forsinket læse-staveudvikling, fx pga. sen sproglig udvikling
  • Et lavt ordforråd
  • Kognitive udfordringer
  • Generelle læringsvanskeligheder
  • Koncentrations- eller opmærksomhedsproblemer
  • Specifikke læseforståelsesvanskeligheder
  • Specifikke afkodningsvanskeligheder, fx ordblindhed
  • En to-sprogsproblematik

  Ofte er der tale om en kombination af flere faktorer, og for at hjælpe dit barn bedst muligt, er det vigtigt at få afdækket, hvad der er barnets primære udfordring. Ønsker du at få afdækket dit barns læsevanskeligheder, anbefaler vi, at det foregår i et samarbejde med skolens læsevejleder. Læsekonsulenten kan give forslag og anbefalinger til, hvad der bør iværksættes for at imødekomme dit barns læsevanskeligheder, fx it-hjælp. Ofte deltager hun også i løbende opfølgning omkring dit barns trivsel og læring gennem læsning.

  Du kan også få råd og vejledning til, hvilke efterskoler der findes for unge i læsevanskeligheder og til hvilke støttemuligheder, der findes.

  Ofte stillede spørgsmål

  Dysleksi er et andet ord for ordblindhed. Ordblindhed findes i mange grader og derfor er det ofte mere hensigtsmæssigt at bruge betegnelsen: Dyslektiske vanskeligheder.