Gå til hovedindhold

Muligheder for træning

Børnefysioterapeutens primære opgave er at vejlede forældre og/eller det pædagogiske personale omkring barnet til at skabe strukturerede, trygge og varierede omgivelser, der giver barnet tid og rum til at lege og eksperimentere.

Indhold

    Barnet skal have lyst til leg, læring og bevægelse, fordi det er igennem legen, barnet tilegner sig nye motoriske færdigheder og udvikler kompetencer.

    På baggrund af en motorisk undersøgelse vurderer børnefysioterapeuten barnets behov for motorisk træning. 

    For børn med svære motoriske udfordringer kan der iværksættes korterevarende motorisk træning enten på små hold eller ved børnefysioterapeut. Træningen tager udgangspunkt i sanseintegrationsbehandlingsteorierne, og den foregår i et dertil indrettet lokale med eksterne fra institutionen. Forældrene skal selv sørge for transport hertil.

    For børn med lettere motoriske udfordringer tilbydes der vejledningsforløb, om hvordan man i hverdagen kan tilgodese barnets behov for motorisk træning.

    Et meget vigtigt aspekt i forhold til al motorisk træning, hvad enten det er sanseintegrationsbehandling ved fysioterapeut eller anden træning, er, at der sker en løbende opfølgning, så resultatet af den iværksatte indsats konstant vurderes med henblik på, at barnets formåen i hverdagen øges, og dets udfordringer derved mindskes.