Gå til hovedindhold

Merudgiftsgodtgørelse

Når du deltager i et aktivitetstilbud bevilget af Jobcenteret, kan du få udbetalt en godtgørelse til dækning af transport og nødvendige udgifter.

Indhold

  I Aabenraa Kommune kan du få udbetalt en aktivitetsgodtgørelse efter Lovgivningen om Beskæftigelsesindsats (LAB) § 176 på maks kr. 1.000,- om måneden, hvis du

  • modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse
  • er i et forløb ved Jobcenteret uden ret til ydelse fordi du er selvforsørgende eller hvis
  • er under 18 og har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

  Befordring

  • Det er et krav at den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, og retur er mere end 10 km. Hvis du har mere end 10 km beregnes godtgørelsen fra første kilometer.
  • Der kan ikke ydes godtgørelse for mere end de første 24 kilometer hver dag efter LAB § 176.
  • Godtgørelsen er skattepligtig og udgør 3 kr. pr. kilometer som udbetales bagud sammen med den ydelse du modtager hver måned.
  • Godtgørelsen vil blive beregnet på baggrund af det planlagte antal mødedage, og reguleres ikke hvis det viser sig at du har færre fremmødedage. Du vil dog blive modregnet for perioder hvor du sanktioneres efter LAS.
  • Hvis du er i en skærpet sanktion efter LAS § 40a, vil du alene få udbetalt godtgørelse efter LAB § 176 for de dage hvor du faktisk møder i det tilbuddet.
  • De planlagte antal fremmødedage beregnes ud fra en gennemsnitsmåned som er 4,3 uger.
  • Hvis du modtager befordringsgodtgørelse efter LAB § 175, stk. 4, kan du ikke samtidig modtage en godtgørelse efter LAB § 176

  Der kan ikke ydes godtgørelse til andre udgifter efter LAB § 176.

  Kontakt din sagsbehandler på Jobcenteret for at høre om du er berettiget til at modtage en månedlig godtgørelse.