Gå til hovedindhold

Bidragsopgørelsen for din ejendom

Sådan opkræver Aabenraa Kommune renter og gebyrer på bidrag så som rottebekæmpelse og skorstensfejning mm.

Indhold

  Renter

  Hvis ratebeløbet ikke bliver indbetalt rettidigt, bliver der lagt 0,6% i rente til pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

  Bliver renterne ikke indbetalt, bliver de sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

  Gebyr

  Ved manglende betaling vil der blive sendt en påmindelse, efterfulgt af en rykker med gebyr.

  Bliver gebyret ikke indbetalt, bliver det sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

  Bidragsopgørelsen

  Bidragsopgørelsen udsendes 1 gang årligt og opkræves i februar måned.