Gå til hovedindhold

Betaling af regninger/gæld til Aabenraa Kommune

Hvis du har fået en rykker fra Aabenraa kommune eller gerne vil lave en betalingsaftale, så kan du kontakte Aabenraa Kommunes opkrævningsafdeling.

Indhold

  Du kan modtage opkrævninger fra Aabenraa Kommune på flere måder:

  • Via BS (betalingsservice)
  • Som indbetalingskort vedhæftet en regning i digital post. Husk derfor at tjekke din digitale post
  • Med brevpost, hvis du er fritaget for digital post.

  Vi opfordrer dig til at tilmelde din betaling til BS (betalingsservice), så du ikke risikerer at overse en opkrævning.

  Har du spørgsmål til indholdet af din opkrævning, såsom hvorfor du skal betale, skal du henvende dig i den afdeling, som har sendt opkrævningen. Afdelingen fremgår af opkrævningen.

  Drejer dit spørgsmål sig om, hvordan du kan betale, så skal du henvende dig til Opkrævningsenheden.

  Har du ikke mulighed for at betale til tiden, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt henvender dig til Opkrævningsenheden, så du kan undgå gebyrer. Det fremgår af din opkrævning, hvornår denne senest skal være betalt. Du kan også forhøre dig om muligheden for udsættelse af betalingen eller indgå en afdragsordning.

  Hvis kommunen ikke har modtaget din betaling til tiden


  Hvis du ikke har betalt til tiden, sender vi efter 14 dage en påmindelse enten som digital post eller brevpost, hvis du er fritaget for digital post.

  Betaler du fortsat ikke, sender vi efter yderligere 14 dage en rykker med gebyr. Aabenraa Kommunen har differentierede gebyrer afhængig af, hvor meget du skylder.

  Skylder du mellem 0-100 kr. er gebyret:    100 kr.
  Skylder du over 100 kr. er gebyret:              250 kr.

  Hvis kravet ikke er tillagt udpantningsret koster rykkeren 100 kr. uanset hvor meget du skylder.

  Har du indgået en afdragsordning og ikke overholder denne, koster rykning for manglende betaling et gebyr på 250 kr.

  Afdragsordninger


  Kan du ikke betale en regning, har du mulighed for at kontakte Opkrævningsenheden med henblik på at indgå en frivillig afdragsordning.

  Rammen for en afdragsordning er som udgangspunkt:

  • Det månedlige afdrag skal mindst udgøre 100 kr.
  • Nye regninger skal betales ved forfald sideløbende med afdragsordningen, ellers bortfalder aftalen.

  Overholdes afdragsordningen ikke, sender vi automatisk et rykkerbrev med gebyr. Udebliver betalingen, sender vi kravet til inddrivelse ved Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

  I særlige tilfælde kan der gives henstand med betaling, dette vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering, fx i sager som skal undersøges nærmere med fagforvaltningen.

  Vi kan ikke indgå afdragsordninger på gæld, der er sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Her henvises du til at kontakte Gældsstyrelsen.

  Renter


  Vi tillægger renter på boliglån og ejendomsbidrag (rotter) ud fra den relevante lovgivning ved manglende betaling. På øvrig gæld beregnes der ikke renter.

  En afdragsordning stopper ikke renteberegningen.

  Modregning i udbetalinger fra kommunen, staten og udbetaling Danmark


  Alt gæld til kommunen er registreret til modregning ved Gældsstyrelsen, så snart regningerne forfalder til betaling. Det betyder, at Gældsstyrelsen har mulighed for, at modregne i forskellige offentlige udbetalinger.

  Har du forfalden gæld, som vedrører manglende betaling for børnepasning, vil der ske modregning i udbetalingen af Børne- og Ungeydelsen. Også selvom du har indgået en afdragsordning.

  Giver særlovgivning mulighed for at fradrage i udbetalinger af kontanthjælp, så gør vi også dette.

  Oversendelse af krav til inddrivelse


  Vi forsøger så vidt muligt, at komme i kontakt med dig inden din gæld bliver sendt til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

  Har du ikke betalt din gæld efter endt rykkerforløb, og hvis det ikke har været muligt at indgå en aftale om betaling eller afdragsordning med dig, vurderer Opkrævningsenheden ud fra hver enkelt sag om der gøres mere. Vurderes det ikke at være tilfældet, sender vi gælden videre til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

  Når en gæld er sendt til inddrivelse, betyder det at Gældsstyrelsen overtager alt kommunikation med dig. Det er så også til Gældsstyrelsen, du skal indbetale til eller indgå afdragsordninger med, når gælden er oversendt til inddrivelse.

  Gæld, som er oversendt til Gældsstyrelsen, bliver pålagt ekstra omkostninger og får tilskrevet renter hver måned.

  Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive al gæld til det offentlige.

  Du kan læse mere om inddrivelse på Gældsstyrelsens hjemmeside.

  Saldoopgørelser/andre breve


  I slutningen af april sender vi saldoopgørelser ud til alle, både borgere og virksomheder, der har en gæld til kommunen.

  Opkrævningsenheden vil også ved målrettede kampagner udsende brev til påmindelse om gæld til kommunen på enkeltstående områder.

  Fremsendelse af regninger/rykkere/saldoopgørelser mm.


  Alt post fra Aabenraa Kommune sender vi som udgangspunkt til din digitale postkasse, med mindre du er fritaget.

  Opkrævningsenheden har ikke adgang til at ændre eller afmelde digitalpost. Så ønsker du fritagelse skal du kontakte Borgerservice.

  Afskrivning af gæld


  Det er lovbestemt på hvert enkelt område, i hvilke tilfælde kommunen skal afskrive gæld. Som hovedregel sendes alt gæld til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, hvorfor det også er dem, der vurderer, hvornår gælden skal afskrives.

   

  Træffetider i opkrævningsafdelingen:

  Mandag - Onsdag: 8:30 - 15:00
  Torsdag: 8:30 - 16:00
  Fredag: 8:30 - 13:00