Gå til hovedindhold

Befordringsgodtgørelse til bandagist

Læs mere om Befordringsgodtgørelse til bandagist i Aabenraa Kommune her.

Indhold

    Hvis du bliver bevilget kropsbårne hjælpemidler, kan du få befordringsgodtgørelse for kørsel med det billigste forsvarlige befordringsmiddel til den nærmeste leverandør af hjælpemidlet (bandagist). Udgiften skal overstige 25 kr. for pensionister og 60 kr. for ikke-pensionister.

    Dokumentation for afholdte udgifter sendes til Visitation & Rehabilitering, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, att. Kropsbårne hjælpemidler.