Gå til hovedindhold

Tosprogede i dagtilbud

Tosprogsteam Dagtilbud understøtter dagtilbuddenes arbejde med dansksproglig udvikling hos tosprogede børn.

Indhold

    Tosprogsteam Dagtilbud har som mål at udvikle tosprogede børns dansksproglige kompetencer og dermed også fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

    Tosprogsteam Dagtilbuds arbejde foregår i daginstitutionerne og i dagplejen i samarbejde med personale og forældre.

    Tosprogsteam Dagtilbud tager på hjemmebesøg for at sprogvurdere de 3 årige børn, der ikke er i en daginstitution.

    Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven sprogvurdere de 3 årige børn, der ikke er i en daginstitution og vejlede forældrene om, hvordan de bedst støtter deres barns sproglige udvikling.