logo

Tosprogede i dagtilbud

Tosprogsteam Dagtilbud støtter daginstitutionernes arbejde med integration og dansksproglig udvikling hos flersprogede småbørn mellem 0-6 år.

Indhold

    Tosprogsteam Dagtilbud har som mål at fremme de flersprogede småbørns dansksproglige udvikling og dermed også bidrage til deres integration i den danske dagtilbudskultur.

    Det foregår i daginstitutionerne og i dagplejen i samarbejde med personale og forældre.

    Tosprogsteam Dagtilbud tager på hjemmebesøg for at sprogvurdere de 3-årige børn, der ikke er i en daginstitution.

    Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven sprogvurdere de 3-årige børn, der ikke er i en daginstitution og vejlede forældrene om, hvordan de bedst støtter deres barns sproglige udvikling.