Gå til hovedindhold

Aabenraa Kommune logo

Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland - Repatriering

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Indhold

  Jobcenter Aabenraa kan hjælpe dig med at besvare nogle af de spørgsmål, som du har hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland. Vi kan også hjælpe dig med vejledning omkring reglerne og ansøgning om økonomisk støtte. 

  Jobcenteret har som myndighed pligt til systematisk at vejlede om repatriering, når vi er i kontakt med dig.

  Økonomisk støtte

  Hvis du er omfattet af Repatrieringsloven, har du mulighed for at få økonomisk hjælp. Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtninge
  • Familiesammenførte, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år
  • Udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og efterkommere
  • Udlændinge, der er nægtet forlængelse af eller har fået inddraget opholdstilladelsen. De er omfattet indtil udløbet af den udrejsefrist, som er fastsat af udlændingemyndigheden
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab

  Udlændinge- og Integrationsministeren kan beslutte at andre er omfattet af loven

  Særligt om familiesammenførte

  Hjælp til repatriering kan som udgangspunkt kun gives, når den familiesammenførte vender tilbage til sit hjemland/opholdsland sammen med den person vedkommende er familiesammenført med. Der gælder dog undtagelser ved skilsmisse, dødsfald m.m.

  Læs mere her

  Dansk Flygtningehjælp 

  Brug for hjælp?

  Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du kontakte Job og Afklaring i Jobcenter Aabenraa

  Praksisbeskrivelse af vejledning om mulighed for repatriering

  I praksis gennemføres vejledningssamtaler om muligheden for at modtage hjælp til repatriering med borgerne afhængig af, hvor længe de har haft ophold i landet. I de første 5 år skal borgerne vejledes ved alle samtaler i jobcenteret. Når borgerne har haft mindst 5 års ophold, skal de vejledes hvert andet år ved en selvstændig og dedikeret samtale, hvis de har haft mindst 18 måneders kontanthjælpslignende ydelser indenfor de seneste 36 måneder. Indkaldelsen af borgere med mere end 5 års ophold sker på baggrund af udsøgning af borgere med statsborgerskab uden for EU/EØS-landene og Schweiz, som opfylder kravene til opholdstid og perioder med ydelser.

  Under samtalerne afklares det, om borgerne har et ønske om at repatriere. I den forbindelse orienteres der f.eks. om muligheden for at få en rådgivningssamtale med dansk Flygtningehjælp samt processen for behandlingen af en ansøgning om repatriering. Hvis borgeren ønsker at repatriere, kontaktes Dansk Flygtningehjælp, enten af borgeren eller sagsbehandleren, hvorefter Dansk Flygtningehjælp gennemgår reglerne med den enkelte borger. Når denne samtale har fundet sted, fremsender Dansk Flygtningehjælp et brev til kommunen med bekræftelse af, at borgeren er omfattet af repatrieringsloven, hvorefter kommunen gennemfører repatrieringen i samarbejde med borgeren.