logo

Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland - Repatriering

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Indhold

  Jobcenter Aabenraa kan hjælpe dig med at besvare nogle af de spørgsmål, som du har hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland. Vi kan også hjælpe dig med vejledning omkring reglerne og ansøgning om økonomisk støtte. 

  Jobcenteret har som myndighed pligt til systematisk at vejlede om repatriering, når vi er i kontakt med dig.

  Økonomisk støtte

  Hvis du er omfattet af Repatrieringsloven, har du mulighed for at få økonomisk hjælp. Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtninge
  • Familiesammenførte, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år
  • Udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og efterkommere
  • Udlændinge, der er nægtet forlængelse af eller har fået inddraget opholdstilladelsen. De er omfattet indtil udløbet af den udrejsefrist, som er fastsat af udlændingemyndigheden
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab

  Udlændinge- og Integrationsministeren kan beslutte at andre er omfattet af loven

  Særligt om familiesammenførte

  Hjælp til repatriering kan som udgangspunkt kun gives, når den familiesammenførte vender tilbage til sit hjemland/opholdsland sammen med den person vedkommende er familiesammenført med. Der gælder dog undtagelser ved skilsmisse, dødsfald m.m.

  Læs mere her

  Dansk Flygtningehjælp 

  Brug for hjælp?

  Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du kontakte Job og Afklaring i Jobcenter Aabenraa