Gå til hovedindhold

Danskuddannelse

Udlændinge har ret til at tage en danskuddannelse som en del af integrationsprogrammet.

Aabenraa Kommune tilbyder undervisning på Sprogskolen hos AOF Sydjylland.

Indhold

  Danskuddannelse

  Bor du i Aabenraa Kommune, og opfylder du betingelserne for at få danskundervisning, kan du blive henvist til danskuddannelse gennem Aabenraa Jobcenter

  På danskuddannelsen får du undervisning i dansk sprog og kultur- og samfundsforhold i Danmark.

  Det er en grundlæggende uddannelse, hvor du lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Det er målet med danskuddannelsen at give dig kundskaber og færdigheder, der er relevante i forhold til både arbejde, uddannelse og som borger i et demokratisk samfund.

  Undervisningen kan foregå hos Sprogskolen, AOF Sydjylland. Der er mulighed for undervisning på både dag- og aftenhold.

  Ønsker du at gøre brug af din ret til danskuddannelse, kan du henvende dig til Sprogskolen, AOF Sydjylland, Ramsherred 25, I sal, 6200 Aabenraa, tlf. 70 20 23 77, eller til Job og Integration på Aabenraa Jobcenter, tlf.: 73 76 76 76.

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvem kan få undervisning

  Alle udenlandske statsborgere over 18 år kan modtage danskundervisning.

  Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt:

  • Du skal have folkeregisteradresse i Danmark eller have arbejde på en dansk registreret arbejdsplads ("pendlerordning")
  • Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan deltage i undervisningen på lige vilkår med udlændinge. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke behersker dansk.

  Vær opmærksom på, at du har ret til danskuddannelse i op til 3½ år indenfor en periode på 5 år fra tilbuddet er givet. Perioden kan kun forlænges ved dokumentation for længerevarende sygdom.

  Undtagelser

  Der gælder andre regler for flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og andre (Udlændingelovens § 9.1.1) Få yderligere information i Job og Integration.

  Hvad koster det?

  Hvis du er selvforsørgende afkræves du et depositum på 2.000 kr., som efter anmodning kan tilbagebetales ved ophør. Hvis du er Au pair er du fritaget for betaling.

  Danskundervisningen kan være gratis hvis du modtager ydelser fra kommunen og hvis tilbuddet gives som led i "Min Plan".