Gå til hovedindhold

Færdsel langs vandløb

Bredejerne ejer oftest også selve vandløbene.
Reglerne for offentlighedens færdsel langs vandløbene svarer til reglerne for færdsel i naturen. Man må kun færdes langs vandløbene ad veje og stier, på udyrkede arealer eller efter aftale med bredejerne.
Man skal kunne komme lovligt ud til vandløbene fra offentlig vej eller offentlige arealer.

Indhold