Gå til hovedindhold

Naturbeskyttelse

De fleste af kommunens vandløb er gennem tiderne ændret af hensyn til afvanding, eller de har ligget i vejen for trafikanlæg, byudvikling m.m.
Vandløbene er blevet rettet ud, uddybet eller lagt i rør.

Gennem mere end 40 år har en række udpegede vandløb været beskyttede mod yderligere ændringer.

Indhold

  De fleste offentlige og enkelte private vandløb er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3.

  Hvor finder jeg de beskyttede vandløb?

  Du kan finde de beskyttede vandløb på kommunekortet på kommunens hjemmeside.

  Hvad betyder beskyttelsen af vandløb?

  Beskyttelsen omfatter enhver ændring, der rækker ud over normal vedligeholdelse.

  Man må ikke sløjfe de beskyttede vandløb, rørlægge dem eller flytte dem.

  Hvis man får dispensation til at ændre et beskyttet vandløb, vil kommunen ofte stille krav om, at der laves kompenserende foranstaltninger. Hvis et beskyttet vandløb sløjfes kan den til enhver tid værende lodsejer pålægges at genskabe vandløbet.

  Kan vandløb risikere at blive udpeget som beskyttede?

  De beskyttede vandløb er udpeget én gang for alle efter Naturfredningsloven.