Gå til hovedindhold

Bræmmer

Naturlige og højt målsatte vandløb er beskyttede mod blandt andet udskridninger af jord og udvaskning af næringsstoffer ved at der skal være 2-meter bræmmer.

Man må ikke dyrke, lave jordbehandling, plante, ændre terræn og anbringe hegn i 2-meter bræmmerne.

Indhold

  Kort over vandløb med 2- meter bræmmer 

  *BEMÆRK at kortet er vejledende. Der vil løbende kunne forekomme justeringer af de udpegede vandløb.

  1. november 2022: Forvaltningen har gennemgået de eksisterende 2 m- bræmmeudpegninger (se bilag), hvor der er vist et oversigtskort samt for hver enkel tilføjet eller fjernet bræmme anført en begrundelse for ændringen. I gennemgangen er der både fjernet tidligere udpegninger og tilføjet nye 2 m-bræmmer til naturlige vandløb i Aabenraa Kommune. Der er fjernet ca. 7 km af den tidligere udpegning og der er tilføjet ca. 16 km nye 2 m-bræmmer til naturlige vandløb.

  2. januar 2023: Forvaltningen har opdateret bræmmeregistreringen på ét vandløb (se bilag 2), hvor der er vist et oversigtskort samt anført en begrundelse for ændringen. Ændringen drejer som det offentlige vandløb Lillestrømmen (Bur 08).

  Du kan finde bræmmevandløbene på kortet ovenfor.  

  Vandløbene med 2-meter bræmmerne er beskrevet i vandløbslovens § 69.

  Bræmmerne skal regnes fra den øverste kronekant og normalt ikke fra vandkanten.