Gå til hovedindhold

Vandløb langs landegrænsen

Det meste af den dansk-tyske landegrænse markeres af større vandløb som Kruså, Skelbæk og Grænsevandløbene Gammelå og Sønderå.
Disse vandløb er offentlige, men det er ikke kommunevandløb, hvor kommunen er vandløbsmyndighed.
Vandløbsmyndigheden er Den dansk-tyske Grænsevandløbskommission, som er nedsat i henhold til en international traktat.

Indhold

    Aabenraa og Tønder Kommuner vedligeholder grænsevandløbene i samarbejde med de tyske myndigheder.

    Sager, der vedrører grænsevandløbene, kan indbringes for kommissionen ved at de sendes til den danske sekretær. Oplysning om grænsevandløbskommissionens sekretariat kan fås ved henvendelse til kommunen.

    Vedligeholdelse

    Aabenraa Kommune vedligeholder grænsevandløbene fra Sofiedal til Rens Hedegård samt dele af Krusåen.

    Har du spørgsmål til vedligeholdelsen, kan du henvende dig til kommunen.