Gå til hovedindhold

Havbadevand

Vil du bade i det fri?

Indhold

  Badevand

  I Aabenraa Kommune har du mulighed for at bade på 25 badestrande.

  Heraf er der 11 potentielle Blå Flag strande.

  På en Blå Flag strand findes flere faciliteter og badevandet skal gennem en hel badesæson have en udmærket badevandskvalitet.

  Badevandskvalitet

  Der udtages prøver på alle badestrandefor at overvåge og sikre badevandets kvalitet i hele badesæsonen.

  Efter hver badesæson vurderes badevandskvaliteten ud fra sæsonens udtagne prøver.

  Vandkvaliteten kan opnå vurderingen: Udmærket – god – tilfredsstillende eller ringe kvalitet.

  Du kan orientere dig om strandens badevandskvalitet på den informationstavle, der er opstillet på stranden. Her er badevandets kvalitet vurderet.

  Skulle badevandskvaliteten pludselig vise sig at være forringet, vil udviklingen blive fulgt meget nøje.

  Hvis målinger viser, at der er en sundhedsmæssig risiko ved at bade i vandet, vil kommunen i perioden 1. juni til 1. september (15. september på Blå Flag-strande) informere på strandens informationstavle og annoncere dette på hjemmesiden.

  Det frarådes dog generelt at bade et døgn efter et længerevarende regnskyl. Kraftig regn kan nemlig betyde, at kloaksystemerne overbelastes, så spildevand løber ud i åerne og derfra ud i havet. Spildevand kan indeholde store mængder bakterier. De kan dog ikke overleve i havvand, og langt størstedelen af bakterierne vil være døde i løbet af en halv time efter et overløb. Forureningen vil oftest maksimalt vare 3 døgn.

  Hvis du konstaterer forurening, olieudslip eller andre lignende problemer på stranden, opfordres du til at kontakte Aabenraa Kommune.

  Badevandsprofil

  Du kan læse mere om strandenes kvalitet, beliggenhed og udseende i den badevandsprofil, der ifølge lovgivningen skal udarbejdes for hver enkelt strand.

  I badevandsprofilen er der samlet viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet og virkemiddelskatalog til forebyggelse af forureninger. Der er også beskrevet en varslingsplan og handlemuligheder i tilfælde af forurening. Dette har til hensigt at danne grundlag for bedre forståelse og information til offentligheden om badevandets kvalitet og de forureningsnedsættende foranstaltninger, der er foretaget for den pågældende badestrand.

  Forud for hver badesæson opsætter kommunalbestyrelsen, på et tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af badeområdet, oplysninger om den aktuelle klassifikation af badevandet, og en generel beskrivelse af badevandet samt oplysning om, hvor yderligere information findes.

  Badevandsprofiler

  Her kan du finde din ønskede strand og se badevandskvaliteten (Badevandsprofil).

   
  Vis større kort

  Ofte stillede spørgsmål

  Badevandssæsonen er ifølge lovgivningen 1. juni til 1. september.

  Kontrolstation er der, hvor badevandsprøverne udtages.

  Badevandsprofil beskriver badevandskvaliteten på den enkelte strand både med hensyn til omgivelserne og til de sundhedsmæssige risikofaktorer. I badevandsprofilen vurderes risikoen
  for, at badevandet forurenes med bakterier fra spildevand og andre forhold på stranden og i de omkringliggende arealer.