Gå til hovedindhold

Grundvandsredegørelse

En grundvandsredegørelse er kommunens redegørelse for, at det er nødvendigt og sikkert at udvikle by i et område, som ellers burde friholdes for byudvikling af hensyn til grundvandet.

Indhold

    Når udviklingsområder ligger inden for særlige drikkevandsområder kræver det en grundvandsredegørelse.

    I forbindelse med nye arealudlæg er der udarbejdet en samlet grundvandsredegørelse for hele kommunen og en vurdering af de enkelte arealudlæg i forhold til grundvandsbeskyttelsen.  Grundvandsredegørelsen for hele kommunen er justeret i januar 2017 som følge af den statslige indsigelse.

    Du kan læse mere om grundvandsredegørelsen og arealudlæg i Aabenraa Kommunes Kommuneplan. Du kan finde et direkte link til siden Under RELATEREDE SIDER.